QMPLE – to wspólny projekt poszczególnych artystów z QueQuality, który powstał spontanicznie w czasie kilku wyjazdów raperów w różne miejsca w kraju i na świecie.
Podczas podróży, udało się zrealizować 16 numerów, które razem tworzą pełnoprawny album. Na bitach topowych producentów słyszymy Gibbsa, Miszela,
Kabe, Filipka, Przyłuca, Bobera, Szymi Szymsa, OsaKę, Opała i Cooksa.

Artyści 2023